Usluge

Autorsko pravo

U saradnji sa advokatima koji su specijalizovani za autorsko pravo Kontra vam nudi usluge koje su vezane za autorsko i srodna prava u Srbiji.

Tu pre svega mislimo na administraciju vaših prava. Bilo da je u pitanju da želite da postanete član Sokoja a ne znate odakle da krenete, ili želite da prijavite i zaštitite vašu muziku. Mi smo tu da vam pomognemo, i celokupnu prodecuru oko članstva ili prijave vaših dela, interpretacije ili fonograma ubrzamo i olakšamo. Naravno, tu smo i za sve oblike saveta kako najbrže i najednostavnije da ostvarite svoja prava ne samo u Srbiji već i u regionu i u svetu. A pomoćićemo vam i svojim savetodavnim uslugama ili edukacijama na temu autorskog prava, od toga šta treba da radi izdavač do toga šta nikako i nikada da ne potpisujete.

Tu smo i za one jednostavnije stvari i procedure kao što je digitalno korišćenje muzike, Youtube prava, publishing i prodaju vaše muzike. Ali i za one komplikovanije stvari kao što su čitanje i tumačenje ugovora koji vam se nude, savetodavne usluge pa do onih ozbiljnijih kao što su sudski procesi i sporovi na temu atorskog i srodnog prava.

Kontra text