Dev9t objavio konkurs za umetnike

Za Platona je umetnost bila OGLEDALO stvarnosti, a Dev9t želi da nam kroz tvoje stvaranje pokažeš šta je OGLEDALO za tebe.

Da li služi za igru i prelamanje sunčevih zraka ili možda ima neka magijska svojstva za komunikaciju između svetova? Da li nam pomaže da spoznamo i proširimo vidike ili pak sužava percepciju ubacujući nas u zatočeništvo optočeno zidovima predrasuda? Reflektujuće površine su zavodljive, ali i zaslepljujuće. Imaš li moć da razaznaš istinu?

Možeš ići daleko, čak do pragova sujeverja, putevima razbijenih OGLEDALA do sedam godina nesreće. Predanja kažu da si izgubio dušu ukoliko se tvoj lik ne pojavi u OGLEDALU, da si prešao u svet besmrtnih. Veruješ li u to, da li ti raspiruje maštu?

Pogledaj svoj odraz u OGLEDALU, usudi se da kreneš u istraživanje kreativnih dubina svog bića i dođi na Dev9t da pokažeš svoje otkriće! Upotrebi OGLEDALO da nam prikažeš umetničku stvarnost!

Na Dev9t su svi dobrodošli!
Više informacija i prijave do 20. maja na: http://www.dev9t.com/