Nezavisni izdavači sada predstavljaju 39.9% ukupne snimnjene muzike u svetu

Svetska nezavisna mreža (WIN) objavila je novi. Treći po redu godišnji izveštaj pod nazivom WINTEL.

Ovo istraživanje pokazuje da su nezavisne kompanije povećale svoj globalni tržišni udeo sa 39,6% u 2016. godini na 39.9% u 2017. godini, pri čemu taj rast prevazilazi rast globalnih izdavača čiji rast tržišnog udela je porastao za 9.7% u istom vremenskom periodu.
Globalni prihodi su takođe povećani sa 6.2 milijarde dolara u 2016. godini na 6.9 milijardi dolara u 2017. godini sto pokazuje veoma snažan godišnji rast od 10.9%. Takođe, važno je napomenuti da je nezavisni sektor nadmašio ukupno muzičko tržište, koje je prošle godine poraslo za 10,2%.

Izveštaj možete preuzeti ovde: http://winformusic.org/market-reports/wintel2018/

Ovo je uzrokovalo globalnu industriju da se pokrene i uzme u obzir neverovatno brz rast tzv. tržišta u razvoju kao što je Kina, čiji porast prihoda je prešao 36%, Azija i Australija imaju porast od 5.4 procenata, dok je Latinska Amerika zabeležila ukupni rast od 17% i  rekordnim, skoro 50%, većim prihodima.

Takođe, treba razmisliti o tome šta definiše „nezavisno u 2018. godini? Ovaj izraz se svakako razvija u modernoj muzičkoj industriji, a pored nezavisnih izdavača, on takođe obuhvata umetnike koji sami svoju muziku distribuiraju preko distributera.

Na primer, trenutno je aktivna kreativna i komercijalna globalna eksplozija žanra Grime ,koji funkcioniše po gore pomenutom modelu.

WINTEL 2018 otkriva da su se prihodi umetnika, koji sami rade distribucija, povećali sa 94 miliona dolara u 2016. godini na 101 milion dolara u 2017. godini. Takođe, ti umetnici grade svoje ekipe oko sebe kako bi ispunil određene funkcije izdavača. Specifičan je nagli porast ovakve nezavisne muzičke scene.

Novi izveštaj je naručio i kreirao WIN kako bi analizirao globalni ekonomski i kulturni uticaj nezavisnog muzičkog sektora. Ovaj izveštaj je kreiran od strane Mark Mulligan iz MIDiA Research-a dok je autor kompanija Music Ally. Rezultati koji su prikupljeni, iz ukupno 33 zemalja, predstavljaju najveću sveobuhvatnu procenu globalnog nezavisnog izavalaštva.  

Važno je napomenuti još jednom da se ovaj izveštaj isključivo fokusira na kriterijum koji zasnovan na vlasništvu prava a ne na distribuciji prilikom analize tržišnog sektora.

Ovo je presudna razlika jer, u slučajevima kada nezavisne kompanije koriste usluge major izadavača (Sony, Warner ili Universal Music) ili kompanija na različitim prostorima širom sveta kako bi distribuirale svoju muziku, te kompanije uključuju vrednost prihoda dobijenih od distribucije prava nezavisnog vlašnistva u sopstveni tržišni udeo.

Rastući tržišni udeo internacionalnih korporacija, koji čine 8.6% ukupnog tržišta i 22.2% tržišnog udela nezavisnih izvođača, menja istinitu sliku tržišne vrednosti.

WINTEL-ova analiza, fokusirajući se na vlasništvo nad pravima, stoga daje mnogo precizniji pregled tržišta.

Takođe, ova činjenica je važna jer vodeće digitalne muzičke kompanije kao što su Apple, Google i Spotify u pregovarima sa nezavisnim sektorom često sami određuju nivo naknade koje isplaćuju nosiocima prava.

Do kraja 2017. godine usluge  pretplate na muzičke servise su imale ukupno 176 miliona pretplatnika na globalnom nivou, što je povećano sa 64 miliona u 2016 godini. Ovaj rast je ostvario povećanje prihoda nezavisnih kompanija od čak 46% u 2017. godini sto je 3.1 milijarda dolara, što sada čini nešto manje od 44% ukupnog prihoda ovog sektora, u poređenju sa 33% u 2016. godini.

Sve je veća verovatnoća da će striming predstavljati više od 50% prihoda nezavisnih muzičkih kompanija u bliskoj budućnosti, dok fizička prodaja izdanja nastavlja da opada.

Najverovatniji razlog za ovaj kontinuirani rast jeste činjenica da su se nezavisne izdavačke kuće dobro prilagodile kako bi zadovoljile i iskoristile prednosti striming okruženja koje uključuju da je 47% ispitanika anketa navelo da im je značajno poboljšan tok novca, što je broj koji se povećava na skoro 73% za kompanije, gde striming uključuje više od 30% njihovih prihoda.

Ove brojke takođe pokazuju ohrabrujuće trendove za nezavisne kompanije – da njihova ulaganja u dugoročni razvoj umetnika koji uključuje izradu formata Albuma, predstavljaju prednost, a ne rizik tokom streaming ere. Dok velike kompanije troše značajne resurse za razbijanje albuma na pojedinačne pesme, nezavisni investitori ulažu na duži rok i sa time razvijaju pouzdane biznise.

Još jedan interesantan i vrlo pozitivan podatak iz ovogodišnjeg istraživanja je da je 76% umentnika koje zastupaju nezavisne kompanije se odluče da obnove svoje ugovore nakon njihovog isteka. Ovo je nesumnjivo odraz stabilosti unutar nezavisnih izdavačkih kuća koji rade sa umetnicima.

Ankete pokazuju da 42% zaposlenih u nezavisnim kompanijama je tamo od osnivanja same kompanije, dok je činjenica da prosečna nezavisna izdavačka kuća postoji u proseku skoro 15 godina.

Unutar ovih podataka je zanjimljiv status zaposlenih u moderoj nezavisnoj muzičoj kući – prosečan indie label sada ima 13.6 stalno zaposlenih , 3.2 zaposlenih na određeno vreme i 97.6 umetnika u njihovim katalozima. Ova poslednja statistika je revalentna za pozitivan uticaj koji streaming ima na nezavisne kompanije sa jakim katalozima koji pomažu rastu njihovih prihoda.

Alison Wenham, direktor WIN-a nam otkriva: „ Kako se završava 2018. godina, mi smo srećni što mozemo da objavimo  treći godišni izveštaja WINTEL-a, koji naglašava da se globalni nezavisni tržišni udeo povećao na rekordnih 39.9% u 2017.godini, što je broj dovoljno veliki da prevazilazi Major Labels i ukupni muzički sektor. Interesantni su brojni ishodi ovog istraživanja, ali se jedna stvar sve vreme isticala, a to je činjenica da 76% umetnika odluči da obnovi svoje ugovore sa nezavisnim izdavačima, što pokazuje da nezavisne kompanije stvaraju dobre veze sa onima koje zastupaju. Ovo je bilo 12 turbulentnih meseci za našu industriju na dosta nivoa, u kojima možemo da se istaknemo sa novim snažnim zakonodavstvom kako bi smo zaštitili naše poslovanje, fantastičan rast na neočekivanim teritorijama i sve veću podršku ljubitelja muzike koji su nastavili da uživaju i da stvaraju neverovatnu muziku koja je produkt svetske nezavisne zajednice.“

Martin Mills, osnivač grupe Beggars i precedavajući WIN-a je izjavio: „Na svakih pet kupovina’ muzike dve idu u nezavisni sektor, ovo je dobar trenutak da udahnete duboko i proslavite ovo neverovatno postignuće. U eri u kojoj je raznolikost svih vrasta muzike vrednovana, muzika zauzima zaslugu za postizanje izuzetne raznolikosti umetničkih i poslovnih modela.“

Helen Smith, izvršna direktorka organizacije IMPALA, je rekla: „Sjajno je videti WINTEL-ov izveštaj treću godinu za redom. Izveštaj pruža jednostavnu sliku muzičkog sektora, pokazujući da nezavisnost postaje sve jača, pri čemu ukupni prihodi (+11.3%), a posebno u smislu porasta korišćenja streaming platformi i njihovih prihoda (+46%). Druga statistika koja ističe da 76% umetinka odluči da obnovi svoj ugovor sa nezavisnim izdavačima je veoma zadovoljavajuća. To govori o partnerstvu između nezavisnih kompanija i njihovih umetnika. “