Kontra vesti

February 15, 2019

Konkurs Sokoja za raspodelu sredstava 2019.

Konkurs za raspodelu sredstava iz ovogodišnjeg Fonda za kulturna davanja Sokoja objavljen je na sajtu ove organizacije.
Programi i projekti, za koje se konkuriše, moraju biti realizovani do 31. decembra 2020. godine.
Konkursne prijave se šalju isključivo elektronskim putem, na imejl adresu: konkursfonda@sokoj.rs
Poslednji dan za podnošenje prijave je petak, 05. mart 2018. godine.

Ovde možete preuzeti formular konkursne prijave.

Sve detalje potražite na sledećem LINKU >>>

К О Н К У Р С за доделу средстава из Фонда за културна давања

28.01.2019

Сокој- Организација музичких аутора Србије објављује
К О Н К У Р С
за доделу средстава из Фонда за културна давања

Предмет конкурса су програми и пројекти који имају за циљ стимулисање, промовисање и чување музичког стваралаштва домаћих аутора свих жанрова, који су заштиту права поверили Сокоју. Предност имају програми и пројекти који укључују дела више аутора.

Конкурс се расписује на основу члана 44. Статута Сокоја, а у складу са критеријумима за доделу средстава из Фонда за културна давања. Програми и пројекти морају да буду реализовани и оправдани до 31. децембра 2020. године. Конкурс се објављује у дневном листу Политика и на сајту Сокоја: www.sokoj.rs.

Области и критеријуми који су конкурсом обухваћени:

–        Музичко стваралаштво (стимулација домаћег музичког стваралаштва);

–        Концертно извођење (стимулација концертног извођења домаћег стваралаштва);

–        Музичке манифестације (организовање фестивала, трибина посвећених новим делима и научних скупова чија је тематика од значаја за домаће музичко стваралаштво, савремено и традиционално и сл.);

–        Музичко издавачка делатност (издавање компакт дискова, објављивање партитура од значаја за музичку културу, објављивање аналитичких студија и стручних музиколошких публикација које се баве и које су од значаја за домаће музичко стваралаштво и сл.).

Право учешћа на конкурсу имају:

–        правна лица регистрована на територији Републике Србије, која постоје најмање 2 године и имају искуство и капацитет за реализацију програма за који поднесе пријаву, и

–        физичка лица са држављанством на територији Републике Србије.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи и други корисници репертоара који не извршавају законске обавезе према Сокоју.

Ансамбли могу конкурисати само уколико имају статус правног лица.

Подносилац програма/пројекта дужан је да поднесе:

–        Конкурсну пријаву (попуњени формулар);

–        Професионалну биографију или референтне податке о институцији која конкурише;

–        Релевантну препоруку (за подносиоца програма/пројекта који први пут конкурише препорука је обавезна);

–        Писмену изјаву да је обавестио аутора/носиоце ауторског права о искоришћавању музичког дела које је садржано у програму/пројекту, уколико се ради о концертном извођењу;

–        Дужан је да прибави сагласност аутора/носилаца ауторског права о искоришћавању музичког дела, уколико се ради о издавачкој делатности.

Конкурсна пријава (формулар) може се преузети са сајта Сокоја: www.sokoj.rs

Неће се разматрати непотпуне и пријаве пристигле после утврђеног рока, као и пријаве које нису поднете на предвиђеном обрасцу или нису у складу са условима конкурса. На предлог Управног одбора, коначну одлуку о избору програма/пројекта доноси Скупштина Сокоја. Не постоји обавеза враћања материјала поднетог уз пријаву.

Конкурсна пријава (попуњен формулар) и приложена документација, у једном примерку, могу се доставити искључиво електронском поштом на имејл адресу “konkursfonda@sokoj.rs”.

Последњи дан за подношење конкурсних пријава је уторак, 5. март 2019. године до 16.00 часова.

Све додатне информације могу се добити у Сокоју, контакт особа: Драгана Новаковић, тел: 011 / 40 33 110, 064 / 805 18 39; имејл: konkursfonda@sokoj.rs

Преузмите формулар.