Kontra vesti

January 13, 2020

Rokovi za prijavu autorskih i srodnih prava 2020.

Za prijavu vaših dela, fonograma i interpretacija nastala i korišćena tj emitovana u 2019. godini teku sledeći rokovi:
1. Autori (kompozicija, aranžman i tekst) svoja dela iz 2019. godine u Sokoj mogu prijaviti do poslednjeg dana februara 2020. godine
2. Publišeri svoja dela i ugovore treba da prijave i registruju do 31.01.2019. godine
3. Fonogramska prava (snimci), ili članstvo u organizaciji OFPS sa prijavom kataloga za 2019. godinu treba da ostvarite do 15.03.2020. bilo da ste fizičko ili pravno lice
4. Interpretatorska prava imaju dva roka poslednji dan februara i 30. septembar.

Ukoliko želite da ostvarite naknade za iskorišćavanje dela u predhodnoj godini ovo su rokovi koje treba da ispoštujete.
A ako vas sve to smara možete da se obratite nama pa da mi to uradimo za vas!